Two women talking together at General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Giáo dục

Sự khác biệt giữa Mặc Môn và Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là gì?

Bởi Bowen Fjord và Blake Olson

Sự khác biệt giữa Mặc Môn và Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là gì?

Đây là phần tốt nhất. Không có! Bạn hỏi thế nào? Họ là những người giống nhau. Cái tên “mormon” chỉ là một biệt hiệu và được đặt cho các thành viên của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô khi nó được trùng tu vào những năm 1830. Biệt danh này đã được sử dụng, cho đến gần đây, để chỉ Giáo hội của chúng ta và các thành viên của Giáo hội, bởi những người không phải là thành viên cũng như các thành viên. 

Vào thời Kinh Thánh, Chúa Giê Su Ky Tô đã tổ chức và thành lập Giáo Hội của Ngài. Chúng tôi tin rằng Ngài đã làm điều tương tự trong thời kỳ hiện đại của chúng ta qua các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Với tư cách là tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi tin rằng Đấng Ky Tô là người đứng đầu Giáo Hội. Trong Sách Mặc Môn, một câu thánh thư song hành với Kinh Thánh làm chứng về thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta biết rằng Đấng Ky Tô đã viếng thăm những cư dân cổ xưa ở Châu Mỹ sau khi Ngài phục sinh. Đấng Cứu Rỗi đã nói về sự cần thiết phải quy tụ các chiên khác của Ngài cho các sứ đồ của Ngài trong Kinh Thánh. “Tôi còn có những con chiên khác không thuộc bầy này: tôi cũng phải đem chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi; sẽ chỉ có một chuồng và một người chăn” (Giăng 10:16). Theo như tôi hiểu, Chúa Giêsu Kitô một phần ám chỉ những người sống ở Châu Mỹ vào thời điểm Ngài phục sinh.

Trong khi đến thăm người dân Châu Mỹ, Chúa đã giảng dạy, phục sự và chữa lành bằng tình yêu thương thanh khiết mà Ngài dành cho tất cả con cái của Thượng Đế. Trong Sách Mặc Môn trong 3 Nê Phi 27: 6-8, Đấng Ky Tô đang phán với những người đi theo và các sứ đồ của Ngài khi đọc:

6 Và bất cứ ai mang danh ta và kiên trì đến cùng, thì người đó sẽ được cứu vào ngày sau cùng.

7 Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi phải làm, các ngươi phải nhân danh ta mà làm; vậy nên các ngươi phải gọi giáo hội bằng tên của ta; và các ngươi hãy nhân danh ta kêu cầu Đức Chúa Cha để Ngài ban phước cho giáo hội vì ta.

8 Và làm thế nào mà giáo hội của tôi lại được gọi bằng tên của tôi? Vì nếu một nhà thờ được gọi bằng tên của Môi-se thì đó là nhà thờ của Môi-se; hoặc nếu nó được gọi bằng tên của một người đàn ông thì đó là nhà thờ của một người đàn ông; nhưng nếu nó được gọi bằng tên của tôi thì đó là nhà thờ của tôi, nếu đúng như vậy thì chúng được xây dựng dựa trên phúc âm của tôi.

Đối với các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, lệnh truyền này mà Đấng Ky Tô ban hành từ xa xưa trong Sách Mặc Môn vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay. Đối với Joseph Smith, vị tiên tri đầu tiên trong thời hiện đại, Chúa Giê Su Ky Tô đã mặc khải Giáo Hội của Ngài nên được gọi là gì. Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô” (GLGƯ 115:4).

Nếu Chúa Giêsu tiết lộ Giáo hội của Ngài nên được gọi là gì, thì biệt danh “mormon” đến từ đâu? 

Cái tên “Mặc Môn” là tên của vị tiên tri chịu trách nhiệm biên soạn và tóm tắt biên sử mà ngày nay chúng ta biết là “Sách Mặc Môn.” Cuốn sách này được ban cho Joseph Smith qua sự mặc khải, như một bằng chứng khác về Chúa Giê Su Ky Tô và như một biên sử về những người theo Ngài ở Châu Mỹ thời xưa. Mặc Môn chắc chắn là một nhà tiên tri quan trọng, nhưng trọng tâm của Giáo hội và cuộc sống của các tín hữu là Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là lý do tại sao chúng ta lấy danh Ngài làm trung tâm tước hiệu của Giáo Hội. Chúng tôi tin rằng Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô trên Trái Đất ngày nay và rằng Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô mà chúng ta tuân theo cũng giống như Phúc Âm đã được giảng dạy khi Chúa còn ở trên Trái Đất.

Trong bài nói chuyện “Tên Đúng của Giáo Hội,” nhà tiên tri Russell M. Nelson đã giải thích thêm về điều này. “Đối với phần lớn thế giới, Giáo hội của Chúa hiện nay được cải trang thành “Giáo hội Mặc Môn”. Nhưng chúng ta, với tư cách là tín hữu của Giáo Hội của Chúa, biết ai đứng đầu Giáo Hội: chính Chúa Giê Su Ky Tô. Thật không may, nhiều người nghe đến thuật ngữ Mặc Môn có thể nghĩ rằng chúng ta tôn thờ Mặc Môn. Không phải vậy! Chúng ta tôn vinh và kính trọng nhà tiên tri vĩ đại người Mỹ cổ đại đó. Nhưng chúng ta không phải là môn đồ của Mặc Môn. Chúng ta là môn đệ của Chúa.”³

Với tư cách là thành viên của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi đã và đang nỗ lực đổi mới để nhấn mạnh đến tên thật của Giáo hội của Đấng Ky Tô. Bằng cách thêm danh của Chúa vào Giáo Hội phục hồi của Ngài, chúng ta hoàn toàn thừa nhận tất cả những gì Ngài và Sự Chuộc Tội của Ngài đã làm và dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta làm điều này vì Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta và để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài.

Vì vậy, lần tới khi bạn gặp một thành viên của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi chắc chắn sẽ không cảm thấy khó chịu nếu bạn gọi chúng tôi là “Những người Mặc Môn” nhưng chúng tôi luôn thích “các thành viên của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô- các Thánh ngày nay.” Hoặc, nếu bạn cảm thấy như thế là quá dài, đừng ngần ngại gọi chúng tôi là “các thành viên của Giáo hội của Chúa Giê Su Ky Tô!”

Để lại một bình luận

Bình luận của bạn
Tất cả các ý kiến được tổ chức kiểm duyệt.

viVietnamese