9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 +1 (301) 587-0144

Sự kiện

Tại sao tôi tin tưởng với Eva Timothy

Thính phòng Trung tâm Du khách Đền Washington DC 9900 Stoneybrook Dr, Nam Kensington

Eva Timothy lớn lên dưới cái bóng của Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ của người cha nghệ sĩ, cô đã học cách trân trọng việc theo đuổi niềm đam mê cá nhân và quyền tự do nhìn thế giới về những khả năng của nó. Vui lòng tham gia trực tiếp với chúng tôi hoặc qua mạng qua Facebook Live vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, lúc 6:00 […]

viTiếng Việt