Phòng Trưng Bày – DC Temple Open House

Phòng Trưng Bày - DC Temple Open House

Thưởng thức hình ảnh của Lễ Khai Trương Đền Thờ Washington DC.

viVietnamese