Phòng Trưng Bày – Lịch Sử Đền Thờ DC

Phòng Trưng Bày - Lịch Sử Đền Thờ DC

Hình ảnh lễ khởi công, xây dựng ban đầu của Đền thờ Washington DC vào thập niên 1970, lễ cung hiến vào tháng 11 năm 1974 và công trình trùng tu. 

Xây dựng ban đầu (1971 - 1974)

Cải tạo (2019 - 2021)

viVietnamese