Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Đền thờ Washington DC
Trung tâm hỗ trợ du khách

9900 Stoneybrook Dr
Kensington MD 20895 Hoa Kỳ

+1 (301) 587-0144

wdcvisitorscenter@gmail.com

Lịch trình & Thông tin Pháp lệnh

Truy cập trang Facebook của chúng tôi

Mở cửa hàng ngày - 10 giờ sáng - 9 giờ tối

Nhà vệ sinh sạch sẽ.

Bãi đậu xe miễn phí có sẵn.

viVietnamese