Mga kaganapan

Klase ng YSA Institute – Mayo 21

Washington DC Temple Visitors' Center Auditorium 9900 Stoneybrook Dr, South Kensington

Kasama sa instituto ang mga klase, workshop, aktibidad, at iba pang karanasan na idinisenyo upang tulungan kang madagdagan ang iyong pang-unawa sa mga turo ni Jesus, matuklasan kung paano magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ipinanumbalik na ebanghelyo […]

YSA Institute Class – Mayo 28

Washington DC Temple Visitors' Center Auditorium 9900 Stoneybrook Dr, South Kensington

Kasama sa instituto ang mga klase, workshop, aktibidad, at iba pang karanasan na idinisenyo upang tulungan kang madagdagan ang iyong pang-unawa sa mga turo ni Jesus, matuklasan kung paano magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ipinanumbalik na ebanghelyo […]

tlTagalog