9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 +1 (301) 587-0144

Mga kaganapan

Bakit Ako Naniniwala kasama si Eva Timothy

Washington DC Temple Visitors' Center Auditorium 9900 Stoneybrook Dr, South Kensington

Lumaki si Eva Timothy sa ilalim ng anino ng Komunismo sa Silangang Europa. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang ama na artista, natutunan niyang pahalagahan ang paghahangad ng personal na hilig at kalayaan na makita ang mundo para sa mga posibilidad nito. Mangyaring sumali sa amin nang personal o halos sa pamamagitan ng Facebook Live sa Marso 17, 2024, sa 6:00 […]

tlTagalog