Kung nagkaroon ka ng magandang oras, mangyaring maglaan ng ilang oras upang ibahagi ang iyong karanasan online.

Ibahagi ang Iyong Karanasan Sa Iyong Mga Kaibigan

Hindi lamang ito isang espesyal na karanasan, ngunit ito rin ay isang pagkakataon na hindi maraming tao ang may pagkakataong gawin. Ipaalam sa iyong mga kaibigan ang tungkol sa iyong karanasan at ibahagi ang isang sulyap sa natatanging pagkakataong ito. Narito ang ilang ideya:

  • Ano ang higit na nagpahanga sa iyo?
  • Nasiyahan ka ba sa pagtatanghal? Bakit?
  • Ano ang natutunan mo na hindi mo alam noon?
  • Paano ibinabahagi ng kaganapan ang mensahe ni Jesucristo?

I-download ang Book of Mormon App

Isa pang Tipan ni Jesucristo. Ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, tulad ng Bibliya. Ang parehong mga aklat ay naglalaman ng patnubay ng Diyos na ipinahayag sa mga propeta, gayundin ang mga relihiyosong kasaysayan ng iba't ibang sibilisasyon, at, higit sa lahat, ito ay isang detalyadong tala ng pagbisita ni Jesucristo sa mga taong ito pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay.

App Store Button
App Store Button (1)

Karagdagang Feedback

tlTagalog