Mga kaganapan

Mga Paparating na Kaganapan

Sa Washington DC Temple Visitors' Center, nagho-host kami ng mga nakapagpapasiglang debosyonal, de-kalidad na pagtatanghal, at mga aktibidad na pampamilya. Pakisuri ang bawat kaganapan para sa higit pang impormasyon. Hindi kasama sa listahang ito ang lingguhang pagsamba sa Linggo. Upang maabisuhan tungkol sa mga paparating na kaganapan, mangyaring mag-subscribe sa aming newsletter sa ibaba.

Ang mga bisita ay tinatanggap at hinihikayat na pumunta sa mga kaganapan. Karamihan sa mga kaganapan ay libre upang tamasahin at masaya para sa pamilya. Ang Washington DC Visitors' Center ay bahagi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagho-host kami ng mga Kristiyanong kaganapan, konsiyerto, pagtatanghal, at mga debosyonal.

Mga Madalas Itanong

Ganap! Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa aming mga kaganapan sa bisitahinos' center at mga pagsamba sa ating mga meetinghouse. Templos ay para sa mga sagradong ordenansa at tipan na mga miyembro ng Simbahanh kung saan maaari silang gumawa ng dalawang-daan na mga pangako sa Diyos. Pagpasok sa temples ay limitado sa mga kwalipikadong miyembro ng Simbahanh. Kami hiling na ang lahat ng dadalo ay gumamit ng malinis na pananalita at tratuhin ang lahat nang may paggalang. Tayo ay mga Kristiyano na ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang sundin ang mga utos at aral ni Kristo. Anuman ang iyong background, ikaw ay iniimbitahan na sumali sa amin! 

Ang damit ay depende sa uri ng kaganapan. Maaari kang magsuot ng anumang mahinhin na damit kung saan komportable ka. Ngunit para lang malaman mo sa panahon ng mga debosyonal at mga serbisyo sa pagsamba, karamihan sa mga lalaki ay nagsusuot ng mga suit, sport coat, o kamiseta at kurbata, at ang mga babae ay nagsusuot ng mga damit o palda. Karaniwan ding nagbibihis ang mga bata. 

Ang aming mga kaganapan ay idinisenyo upang maging pampamilya, kaya ang mga bata ay malugod na tinatanggap! Mayroong ilang mga debosyonal o mga kaganapan na partikular na para sa mga nasa hustong gulang o teenager na kabataan na maaaring hindi mapanatili ang atensyon ng maliliit na bata. Lahat ng mga kaganapan ay may malinis na pananalita at angkop na mga paksa. Kami ay isang Simbahanh na nagpapahalaga sa mga pamilya at nagtuturo na ang mga pamilya ay nasa sentro ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ang lahat ng mga kaganapan ay tumutulong sa pagbuo at pagpapasigla ng mga pamilya, na nagdadala sa kanila kay Kristo. 

Ang ating mga Kristiyanong pagsamba at mga aktibidad ng kabataan ay nagaganap bawat linggo sa mga meetinghouse sa buong lugar. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa aming mga serbisyo sa pagsamba at iskedyul sa pamamagitan ng pagpili dito. Ang iba pang mga kaganapan tulad ng mga konsyerto, pagtatanghal, at mga debosyonal ay gaganapin sa bisitahinors' center at nangyayari sa buong buwan. Sa panahon ng Pasko, mas marami ang mga kaganapan. Pakipili dito para makakita ng buwanang view ng kung ano ang kasalukuyang naka-iskedyul sa visitsentro ng ors.   

Maraming tao ang pumupunta sa mga kaganapan at aktibidad nang mag-isa bawat linggo. Gayunpaman, kung gusto mo parang may dadalo sa isang event na kasama mo, ibigay mo lang ang templo bisitahino ni cmagpasok ng isang tawag: +1 (301) 587-0144. Ang mga misyonero doon ay magiging masaya na makahanap ka ng isang kaibigan na makakasama mo na palakaibigan at magiliw. Inaasahan namin na makilala ka, ipakilala ka sa mga bagong kaibigan, at tulungan kang makaramdam ng tahanan. 

Lahat ay iniimbitahan. Dahil sa sagradong katangian ng templo, mangyaring maging magalang at manatili sa mga bangketa at may markang daanan. Paninigarilyo at pag-inom ng alak sa lugar ay bawalAng mga alagang hayop ay sa pangkalahatan ay hindi pinapayagan sa templo bakuran at sa bisitahinors' center maliban kung sila ay certified service animals. 

tlTagalog