9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 +1 (301) 587-0144

Maligayang pagdating sa Washington DC Temple Visitors' Center

Halina't galugarin ang interactive na sentro ng bisita, tamasahin ang mapayapang bakuran ng templo, at dumalo sa mga libreng kaganapan sa komunidad na naka-host sa buong taon, kabilang ang Festival ng mga Liwanag.

Mga kaganapan

Since 2011 RootsTech by FamilySearch has been a family gathering unlike any other. The annual conference, first held in Salt Lake City, Utah, has grown and changed since those early days. It will be held from February 29 to March 2, 2024. From in-person to the entirely virtual, worldwide conference held just last year, RootsTech has always been a celebration of connection—past, present, and future.

This family history conference can be attended in person in Salt Lake City, Utah, or online! Online registration is FREE. In-person attendance requires a $60 (USD) one-day pass or a $90 (USD) three-day pass.

Mga kaganapan sa Visitors' Center

Sentro ng Pamamahagi

Makakakuha ka ng mga materyales at damit ng Simbahan sa distribution center. Mayroong malaking seleksyon ng mga Bibliya, mga kopya ng Aklat ni Mormon, at Triple Combinations. Mayroon din tayong mga aklat ng himno, “Sumunod Ka sa Akin” at mga manwal sa pag-asa sa sarili, mga aklat ng kuwentong pambata, mga magasin ng Simbahan, maliliit na larawan, at marami pa.

0 +
Mga Miyembro sa Buong Mundo
0 +
Mga kongregasyon
0 +
Mga templo
0 +
Mga Volunteer Missionaries

Ang Washington DC Temple

Ang Washington DC Temple ang unang templo ng mga Banal sa mga Huling Araw na itinayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nakumpleto noong 1974, ito ang pangatlo sa pinakamalaking templo sa mundo.

Ang mga bisita mula sa buong mundo ay pumupunta sa sagradong lugar na ito para sa kagandahan at kahalagahan nito sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtitipon sa loob ng templo para sa mga sagradong seremonya ng relihiyon na naglalapit sa kanila sa Diyos, habang ang mga turista ay pumupunta upang tingnan ang bakuran ng templo at tangkilikin ang Visitors' Center. Mayroong isang bagay para sa lahat sa Washington DC Temple.

tlTagalog