9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 +1 (301) 587-0144

Maligayang pagdating sa Washington DC Temple Visitors' Center

Halina't galugarin ang interactive na sentro ng bisita, tamasahin ang mapayapang bakuran ng templo, at dumalo sa mga libreng kaganapan sa komunidad na naka-host sa buong taon, kabilang ang Festival ng mga Liwanag.

Mga kaganapan

To celebrate and remember the deeds of Jesus Christ leading up to His Resurrection on Easter Sunday, the Washington D.C. Temple Visitors’ Center is pleased to host a Holy Week Easter Celebration. Come to the auditorium and listen to inspiring free concerts featuring beloved Easter oratorios, view edifying art by Eva Timothy and flower displays in the Visitors’ Center, and feel the peace of Jesus Christ that passeth all understanding. We are excited to welcome you here at the Visitors’ Center!

Mga kaganapan sa Visitors' Center

Sentro ng Pamamahagi

Makakakuha ka ng mga materyales at damit ng Simbahan sa distribution center. Mayroong malaking seleksyon ng mga Bibliya, mga kopya ng Aklat ni Mormon, at Triple Combinations. Mayroon din tayong mga aklat ng himno, “Sumunod Ka sa Akin” at mga manwal sa pag-asa sa sarili, mga aklat ng kuwentong pambata, mga magasin ng Simbahan, maliliit na larawan, at marami pa.

0 +
Mga Miyembro sa Buong Mundo
0 +
Mga kongregasyon
0 +
Mga templo
0 +
Mga Volunteer Missionaries

Ang Washington DC Temple

Ang Washington DC Temple ang unang templo ng mga Banal sa mga Huling Araw na itinayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nakumpleto noong 1974, ito ang pangatlo sa pinakamalaking templo sa mundo.

Ang mga bisita mula sa buong mundo ay pumupunta sa sagradong lugar na ito para sa kagandahan at kahalagahan nito sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtitipon sa loob ng templo para sa mga sagradong seremonya ng relihiyon na naglalapit sa kanila sa Diyos, habang ang mga turista ay pumupunta upang tingnan ang bakuran ng templo at tangkilikin ang Visitors' Center. Mayroong isang bagay para sa lahat sa Washington DC Temple.

tlTagalog